1.Mateřská škola Pomezí

Motto: "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím."

     Náš vzdělávací program nese název "Poznáváme svět s Aničkou a Honzíkem". Anička a Honzík jsou logo maňásci, kteří nám pomáhají správně vyslovovat všechny hlásky a poznávat svět kolem sebe. 

      Vycházíme z přesvědčení, že dítě poznává svět kolem sebe zejména konkrétním prožitkem a své první zkušenosti a znalosti čerpá ze svého bezprostředního okolí. Cílem vzdělávacího programu je zkvalitnění péče v MŠ. 

          Program je zaměřen na rozvoj řečových, jazykových a komunikativních dovedností, prevenci nesprávného řečového vývoje.

O nás

          Jsme jednotřídní venkovská mateřská škola, která byla založena v r. 1931. Od roku 2018 jsme mateřská škola s logopedickým zaměřením. Budova MŠ je umístěna u hlavní silnice v dolní části obce, která přímo navazuje na město Poličku a leží na spojnici měst Polička - Svitavy. V bezprostřední blízkosti MŠ se nachází rybník, louky, pole a sportovní hřiště.

     

Co naše školka nabízí?

Během celého roku nabízíme nadstandartní aktivity: 

  • Saunování - pro upevnění zdraví a posílení imunity
  • Hravá školička bruslení - ve spolupráci Mozaika Polička
  • Kurzy plavecké výuky


Jsme zapojeni do projektů:

  • Celé Česko čte dětem
  • Se Sokolem do života


Nadstandartní aktivity v rámci vzdělávacího procesu:

  • Hrátky s předškoláky - příprava dětí pro vstup do školy
  • LOGOHRÁTKY, aneb cvičíme jazykem s Aničkou a Honzíkem (individuální logopedická prevence) 
  • Zdravé pískání - "S flétničkou za písničkou"

NAVŠTIVTE NÁS

1. MŠ Pomezí 283 okres Svitavy 

Pomezí 283

569 71

IČO: 70985791

ředitelka MŠ: Šárka Kašová DiS.


ZAVOLEJTE NÁM

+ 420 461 729 208, 702 123 218


NAPIŠTE NÁM 

dat. schr.: 64cza7

1.ms.pomezi@email.cz

PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ - PÁTEK
6:30 - 16:00


Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky